Je-li <33% nebo >100% sousedů stejných, přesunu se.