Je-li <33% nebo >100% sousedů stejných, přesunu se.

Trojúhelníky:Čtverce = 40:40, plocha je z 20 % prázdná