Tvar se chce se přesunout,
když více jak 90 %
jeho sousedů je stejných jako on.
reset